Gdy kobieta decyduje się na dziecko ma dodatkowe prawa z których może skorzystać. Niektóre obowiązują kilka miesięcy, a inne nawet parę lat. Najważniejsze z nich to urlop macierzyński podstawowy. Jego czas różni się w zależności o od ilości urodzonych dzieci. Po urodzeniu jednego malucha mamie przysługuje 20 tygodni podstawowego urlopu macierzyńskiego. Po urodzeniu bliźniąt jest to 31 tygodni; przy trojaczkach – 33 tygodnie; w przypadku każdego kolejnego dziecka czas urlopu zwiększa się o dwa tygodnie (maksymalnie do 37 tygodni po urodzeniu pięcioraczków lub więcej dzieci).

Dwa tygodnie urlopu można wykorzystać przed planowaną datą przyjścia na świat pociechy, czyli jeszcze przed porodem. Jeśli młoda mama nie skorzysta z tej możliwości, wówczas dzień porodu jest pierwszym dniem urlopu.

Również istnieje możliwość skorzystania z urlopu dodatkowego po wykorzystaniu podstawowego. Aby z niego skorzystać należy 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia złożyć u pracodawcy pisemny wniosek. Przebywanie na urlopie dodatkowym nie oznacza, że kobieta nie może podjąć pracy u tego samego pracodawcy, co udziela urlopu, na maksymalnie pół etatu. Oczywiście nadal należy ci się zasiłek macierzyński, ale pomniejszony o wymiar pracy.

Czas trwania urlopu dodatkowego zależy od ilości urodzonych dzieci i będzie wydłużany stopniowo do 2014 roku, aby osiągnąć 6-8 tygodni. W przypadku urodzenia jednego malucha w 2010 i 2011 roku wynosić będzie dwa tygodni, w 2012 i 2013 roku cztery tygodnie, zaś w 2014 roku 6 tygodni. Gdy urodzimy więcej niż jedno dziecko dodatkowy urlop macierzyński wyniesie trzy tygodnie w 2010 i 2011 roku i 6 tygodni w 2012 i 2013 roku, natomiast 8 tygodni w 2014 roku.

Może się okazać, że także tata dziecka będzie chciał się nim zająć i tym celu może wykorzystać część podstawowego urlopu macierzyńskiego matki. Wymiar urlopu ojcowskiego wynosi tydzień.

Pozostaw komentarz

Twoja wiadomość


trzy + 5 =