Tuż po narodzinach lekarz, albo w idealnych warunkach pediatra, bada świeżo narodzonego noworodka. Jest to pierwsze badanie przy którym specjalista słucha tonów serca i osłuchuje płuca, sprawdza zabarwienie skóry, napięcie mięśni oraz odruchy wrodzone. Jest to tzw. test Apgar, który opiera się na przyznawaniu punktów według załączonej tabelki.

Parametr medyczny Ilość punktów
0 1 2
Czynność serca Brak, niewyczuwalny Poniżej 100 na min. Powyżej 100 na min.
Oddychanie Brak oddechu Nieregularny, wolny, płytki Regularny, donośny krzyk
Napięcie mięśniowe Brak napięcia, wiotkość ogólna Słabe, nieznaczne ruchy kończyn Silne, aktywne, energiczne ruchy
Reakcja na bodźce (np. wprowadzenie cewnika do nosa) Brak odruchu Nieznaczna reakcja, lekki grymas Normalna (kaszel, kichanie, krzyk)
Zabarwienie skóry Blada lub bladosina Głowa i tułów różowe, kończyny sine Różowe na całym ciele
 

Opisywaną metodę oceny noworodków wprowadziła w 1953 roku Virginia Apgar, która była amerykańskim anestezjologiem. Celem skali Apgar było ustalenie prostej i jasnej klasyfikacji stanu noworodka tuż po narodzinach. Ocena jest dokonywana na podstawie pięciu parametrów, które mogą być bez problemu oceniane i nie sprawiają kłopotu do nauczenia personelowi sali porodowej.

Co oznacza 10 punktów, a co 5 w skali Apgar?

Zaraz po urodzeniu dziecka możesz usłyszeć, że uzyskało ono 10, 8 lub 6 punktów w skali Apgar. Jeśli jest to 10 punktów – to wspaniale, ponieważ świadczy o tym, że maluch uzyskał maksymalny wynik informujący o dobrym stanie zdrowia. Niższy wynik np 5-8 o niczym jednak złym nie świadczy, więc nie martw się na zapas!  Nieco niższa punktacja w pierwszej minucie jest jak najbardziej prawidłowa, szczególnie jeśli ciąża była zagrożona, wykonane było cesarskie cięcie lub poród był skomplikowany. Niższy wynik jest również obserwowany u wcześniaków, które zwykle mają słabsze napięcie mięśniowe niż u dzieci donoszonych i wymagają stałego monitorowania oraz pomocy przy oddychaniu z powodu niedojrzałości płuc. Przyczyną niższej punktacji może też być porów w wodzie. Dzieci które przychodzą na świat w tych warunkach są spokojniejsze co rzutuje np na podpunkt Oddychanie gdzie 2 pkt otrzymuje się za Regularny, donośny krzyk.

Podczas tego badania rozpatruje się pięć parametrów, gdzie noworodek może osiągnąć od 0 do maksymalnie 2 punktów. Jest to pierwszy „test” i zostaje on wpisany do jego książeczki zdrowia, która będzie towarzyszyć mu całe jego życie. Oceniane jest wtedy pięć podstawowych cech, które świadczą o zdolności do samodzielnego życia, czyli czynność serca, oddychanie, napięcie mięśni, reakcja na bodźce (reaktywność, reakcje odruchowe) i zabarwienie skóry (patrz tabelka).

Test Apgar wykonuje się jeszcze w piątej i dziesiątej minucie życia noworodka. Za każdy parametr przyznaje się maksymalnie po 2 punkty. Najwyższy wynik w takim wypadku to 10, a najniższy 0 (martwe dziecko). Za najbardziej miarodajny uważa się wynik z piątej minuty, stąd jak wspomnieliśmy nie warto martwić się na zapas. Jeśli jest on w granicach 8-10 punktów to stan dziecka ocenia się na dobry. Wyniki pomiędzy 4-7 punktów wskazuje na konieczność baczniejszej obserwacji malucha i przygotowanie do możliwej pomocy w oddychaniu (bliżej 4). Natomiast wynik poniżej 3 punktów rozpoznaje się jako tzw. zamartwicę, która może wymagać resuscytacji krążeniowo-oddechowej, głębszego odsysania i innych działań z zakresu intensywnej terapii noworodka. Może się zdarzyć, że bardzo niski wynik w skali Apgar jest pierwszą oznaką poważnych problemów, na przykład trwałego uszkodzenie mózgu związanego z niedotlenieniem. Jednak w większości przypadków dzieci po traumatycznym doświadczeniu jakim jest poród szybko wraca do formy i dalej rozwija się prawidłowo.

Badanie noworodka według skali Apgar przyjęło się na całym świecie ze względu na wysoką wartość kliniczną oraz prostotę wykonania. Test ułatwia lekarzom podjęcie szybkiej decyzji dotyczącej dalszego postępowania, gdyby pojawiły się jakieś problemy. Jednak trzeba podkreślić, że ocena dokonywana podczas testu jest subiektywna oraz niewiele dzieci uzyskuje 10 punktów. Zazwyczaj jest to 8 lub 9 punktów – świadczących o dobrym stanie noworodka. Musimy pamiętać, że poród jest trudnym i ciężkim przeżyciem, dlatego mogą pojawić się u malca sine rączki lub nóżki albo maluszek nie będzie chciał od razu krzyczeć w niebogłosy (czego zwykle oczekujemy). To automatycznie spowoduje obniżenie punktacji. Takie dzieci uzyskują od 4 do 7 punktów, a sam wynik może być spowodowany męczącym i długim przebiegiem porodu, a nie bardzo złym stanem zdrowia malucha, który wymagałby intensywnej pomocy.

Interpretacja punktów:

Pozostaw komentarz

Twoja wiadomość


dziewięć − 5 =